สวมหมวกเซฟตี้บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยายังไม่ประสบผลสำเร็จ

จากการจัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยของสภอ.เมืองพะเยาร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ในเดือนกรกฎาคม 2554 ได้มีการประชาสัมพันธ์โดยการติดป้ายรณรงค์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาได้สวมใส่หมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยจนเกินไป แต่มาตรการดังกล่าวก็ไม่เป็นผลสำเร็จ เนื่องจากโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยไม่เป็นที่น่าสนใจและถูกเมินเฉยจากตัวนักศึกษาจากจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตอนนี้ เมื่อวันก่อนได้มีตำรวจจราจรจาก สภอ. เมืองพะเยามาตั้งด่านเพื่อที่จะปรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัย แค่เพียงข้ามคืนมาจนถึง วันนี้ จะเห็นได้ว่าแทบจะไม่มีใครที่สวมหมวกนิภัยเลย จึงแสดงให้เห็นถึงความไม่ประสบผลสำเร็จของโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย check here 100 เปอร์เซ็นต์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “สวมหมวกเซฟตี้บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยายังไม่ประสบผลสำเร็จ”

Leave a Reply

Gravatar